STAKET

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - 15 Byggtips -

Bygg­na­der i sto­ra stä­der är of­ta om­giv­na av staket el­ler mu­rar. Lägg till väg­gar och staket runt di­na bygg­na­der för att få dem att se mer re­a­lis­tis­ka ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.