STA­TYN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Sunset Coast -

Tänk dig att vand­ra in i en stad och det här är det förs­ta du ser! Sta­tyn häl­sar dig väl­kom­men till Sun­set Coast. Sta­tyn är enorm, och hu­vu­det sträc­ker sig upp över mol­nen! Sät­tet sta­tyn är gjord på (en­bart tre block: an­de­sit, di­o­rit och gul be­tong) är väl­digt snyggt. Det tar tim­mar att byg­ga nå­got som det­ta, men det är värt det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.