KYR­KAN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Sunset Coast -

Kyr­kan är li­ka im­po­ne­ran­de på in­si­dan som på ut­si­dan. De oli­ka ty­per­na av sten och klät­ter­väx­ter­na som sling­rar sig ned på fram­si­dan gör att bygg­na­den ser ut att ha stått i fle­ra hund­ra år. På in­si­dan har byg­gar­na an­vänt dör­rar på ett smart sätt, som rygg­stöd till kyr­kans sto­lar. Det är svårt att se på bil­den, men i slu­tet av kyr­kan finns det en trapp som le­der he­la vägen upp till klock­tor­net. Där får du en mag­ni­fik utsikt över sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.