LOFTLÄGENHETEN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Sunset Coast -

Det­ta är en ovan­lig bygg­nad. Fra­mi­från ser det ut som ett van­ligt hus. På bak­si­dan har en del av ta­ket ta­gits bort, och en li­ten loft­lä­gen­het tit­tar ut. Du vill nog in­te över­nat­ta där om det reg­nar, och den hål­ler in­te spind­lar­na bor­ta. Den är rik­tigt my­sig än­då! Du kom­mer sä­kert gil­la de­ko­ra­tio­ner­na på de ned­re vå­ning­ar­na, där de an­vänt sig av gla­se­rad ter­ra­kot­ta på väg­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.