BRON

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - London 1666 -

Sto­ra bro­ar är en van­lig syn i många av värl­dens mest kän­da stä­der, så var­för in­te gö­ra en egen? Du kom­mer äls­ka te­gel­ver­ket på den här bron, även om du in­te kom­mer ha till­gång till ex­akt sam­ma block. Lägg mär­ke till hur räc­ke­na högst upp på bron gjorts med hjälp av städ. Rik­tigt smart an­vänd­ning av block!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.