GÖR HERR­GÅR­DEN ÄN­NU BÄTT­RE!

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Herrgård -

Li­te in­spi­ra­tion till dig som vill fort­sät­ta byg­ga ut din herr­gård:

Gräv ut en käl­la­re och gör än­nu fler rum.

Gör en la­da el­ler ett eget rum åt di­na hus­djur. An­vänd det sto­ra ut­rym­met i ta­ket för att gö­ra en vind!

Fixa röd­stens­led­ning­ar för att sty­ra al­la ljus i hu­set. Gör en gi­gan­tisk pool ut­om­hus.

Gör ett växt­hus för att kun­na od­la frukt och frön­sa­ker.

Lägg räls, så att du kan för­flyt­ta dig lätt över egen­do­men.

Bygg en mur för att hål­la mobs ute.

Bygg upp i ta­ket, för där in­ne finns mas­sa plats!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.