TÅGKARTOR

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Få Tågen Att Gå -

Pre­cis som en rik­tig un­der­jor­disk tun­nel­ba­na mås­te du tän­ka på hur du ska kopp­la ihop sta­dens oli­ka lin­jer. Om du för­sö­ker få al­la tåg att stan­na öve­rallt kom­mer re­sor­na ta all­de­les för lång tid.

Det är smart att gö­ra kar­tor på sta­tio­ner­na som vi­sar vil­ka lin­jer som le­der till vil­ka sta­tio­ner, för att gö­ra det enkla­re att re­sa.

Kar­tan du ser på bil­den är ta­gen från Broville. De oli­ka fär­ger­na på gla­set vi­sar de oli­ka lin­jer­na. Sta­tio­nen du be­fin­ner dig på ly­ser av glödsten, så det är lätt att se var du är. Pla­ce­ra skyl­tar vid spå­ren som vi­sar vil­ken lin­je det är och åt vil­ket håll tå­get åker. Det är smart att ha två spår till var­je lin­je, för då kan spå­ren gå åt varsitt håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.