Lä­sar­fo­to: Fritt fram för bar­nen

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Lä­sar­fo­to. Kristi­na, som bor nä­ra den sto­ra lek­par­ken på Dan­de­rydsvä­gen, skic­ka­de in det här fo­tot och upp­märk­sam­ma­de det sto­ra hål som le­der ut mot gång­vä­gen pa­ral­lellt med Dan­de­rydsvä­gen. Rät­tar kom­mu­nen till det un­der som­ma­ren tro?

FO­TO: KRISTI­NA ÖSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.