Är det in­te dags att fi­ra nör­den?

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd - HELLE KIKERPUU Re­por­ter

K il­len kö­per mitt gam­la pus­sel på lop­pis när jag plöts­ligt ser hans nyc­kel­ring på väs­kan – Sai­lor Moon. Wooow! Mang­a­fi­gu­ren, tilli­ka mån­prin­ses­san och hjäl­tin­nan som käm­par för rätt­vi­sa och kär­lek. Min ab­so­lu­ta fa­vo­rit­se­rie som barn och in­körsport till allt nör­digt.

Och som jag har fått för­sva­ra nör­den un­der al­la des­sa år; ”Men gu­u­ud va tön­tigt att lä­sa ’Sa­gan om Ring­en’ och kol­la på manga…”.

Men jag tän­ker in­te för­kla­ra el­ler för­sva­ra mig läng­re. Jag äls­kar nör­dens fan­ta­si­fyll­da värld och jag ser gär­na upp till en hjäl­tin­na som käm­par för mänsk­lig­he­ten i kär­le­kens namn.

Bor­de in­te al­la gö­ra det? Bor­de vi in­te fi­ra nör­den? Där­för gav jag min nörd­kom­pis en fet jäk­la ra­batt – för kär­le­kens skull. Glad helg al­la nör­dar”

GLAD. En vec­ka då jag stått upp för mig själv på oli­ka sätt och det känns be­fri­an­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.