Ame­ri­kansk press kal­lar dem ”värl­dens far­li­gas­te country­band”. Och svens­ka kyr­kan har ra­sat mot de­ras rum­por. Nu kom­mer köns­roc­kan­de Nashvil­le-du­on Birdcloud hit.

Danderyds Nyheter - - Stockholms -

På ett skivom­slag sit­ter Birdcloud-du­on Ma­ken­zie Green och Jas­mi­ne Ka­set byx­lö­sa i en bar. Det fick Öre­bro-präs­ten An­ders Lennarts­son att svinga i sin lo­kal­press. Han kall­la­de fo­tot för ”be­dröv­ligt”: ”Det hand­lar ba­ra om att fram­stäl­la kvin­nor som sex­ob­jekt”.

– Att vak­na hem­ma i Nashvil­le och få ve­ta att en svensk präst kal­lat oss sex­is­ter, tja, det var li­te av en över­rask­ning. Men att kyr­kan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.