Nu tar vi som­mar­le­digt – men fort­sätt hör av er!

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd - Pra­ta med mig! ke­vin.we­din @di­rekt­press.se

Nu tar vi på redaktionen tre vec­kors väl­be­höv­lig se­mes­ter för att kom­ma till­ba­ka i bör­jan av au­gusti och va­ra ut­vi­la­de för en höst som i och med va­let kan bli in­tres­san­ta­re än van­ligt. Men un­der ti­den så hop­pas vi att ni fort­sät­ter tip­sa oss om vad ni vill lä­sa om i er lo­kal­tid­ning, det gör ni till nor­rort@di­rekt­press.se!

Dit kan ni även skic­ka bil­der som ni vill att vi pub­li­ce­rar – högt som lågt, vi gil­lar all in­ter­ak­tion med er lä­sa­re.

När vi kom­mer till­ba­ka så har sä­ker­li­gen många av er fort­fa­ran­de se­mes­ter och då ser vi fram emot att träf­fa er och hö­ra hur man be­hål­ler som­mar­käns­lan så långt in på hös­ten som möj­ligt. Och hur är det med det där, bör­jar hös­ten i au­gusti re­dan? Äsch, för­hopp­nings­vis bör­jar den i ok­to­ber. Och ni vet väl om att vi finns på Fa­ce­book och att ni kan skic­ka med­de­lan­den till oss där? Följ oss där om du in­te re­dan gör det för att få en höst full­prop­pad med lo­ka­la ny­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.