IN­TEN­SIVT SAM­TAL OM RE­LI­GIÖS TERROR

Forskning & Framsteg - - Om Oss -

Vår re­dak­tör Hen­rik Hö­jer bjöd in ­Jo­han Gustafs­son, som ny­li­gen fri­gavs ef­ter näs­tan sex års fång­en­skap hos isla­mis­tis­ka ter­ro­ris­ter i Ma­li, till ett sam­tal med isla­mo­lo­gen Leif Sten­berg. Det blev en in­ten­siv och fle­ra tim­mar lång dis­kus­sion som kom att hand­la om bland an­nat al-qai­da, Toyo­ta­pick­uper, sol­upp­gång­ar i ök­nen, par­fym och oli­ka tolk­ning­ar av Ko­ra­nen. Läs mer i näs­ta num­mer.

Jo­han Gustafs­son hölls som giss­lan av al-qai­da i Ma­li i näs­tan sex år, och kon­ver­te­ra­de då till islam. Nu är han ate­ist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.