FEM PRO­CENT

Forskning & Framsteg - - Nu& Då -

År 1960 upp­gav fem pro­cent av USA:S in­vå­na­re att de skul­le kän­na sig miss­nöj­da om de­ras barn gif­te sig med nå­gon ut­an­för de­ras po­li­tis­ka parti. År 2010 var siff­ran näs­tan 50 pro­cent bland re­pu­bli­ka­ner och över 30 pro­cent bland de­mo­kra­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.