OVÄN­TAT MÖRK PLA­NET

Forskning & Framsteg - - Kosmos -

Med hjälp av rymd­te­lesko­pet Hubble har ast­ro­no­mer mätt hur myc­ket ljus som re­flek­te­ras från en Ju­pi­ter­lik­nan­de gas­pla­net som lig­ger 1 400 ljusår från jor­den. Den vi­sa­de sig va­ra för­vå­nans­värt mörk. Me­dan vår egen må­ne re­flek­te­rar ljus un­ge­fär li­ka bra som torr, ljus­grå as­falt, så är den här ­pla­ne­ten mer som regn­våt, svart as­falt.

Pla­ne­ten kret­sar myc­ket nä­ra sin stjär­na, och är där­för väl­digt het. Ast­ro­no­mer­na för­kla­rar den mör­ka ytan med att at­mo­sfä­rens egen­ska­per på­ver­kas av vär­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.