Di­no­sau­ri­er sov i klump

Forskning & Framsteg - - Miljö -

Ett fos­sil som in­ne­hål­ler tre tätt hop­ku­ra­de di­no­sau­ri­er har hit­tats i Mon­go­li­et. Det be­räk­nas va­ra un­ge­fär 70 mil­jo­ner år gam­malt. De tre di­no­sau­ri­er­na till­hör en hit­tills okänd art av släk­tet Ovi­rap­tor, små få­gel­lik­nan­de di­no­sau­ri­er med långa hal­sar och tand­lö­sa näb­bar.

Di­no­sau­ri­er­na i fos­si­let ha­de ma­gen mot mar­ken och hal­sen krökt bak­åt när de dog. Det är en po­si­tion som på­min­ner om hur da­gens emu­er kan so­va – en stor och ic­ke-flyg­kun­nig få­gel som le­ver i Austra­li­en. Fors­kar­na som hit­ta­de fos­si­let tror där­för att tri­on dog me­dan de vi­la­de el­ler sov tätt till­sam­mans, san­no­likt för att hål­la vär­men. Di­no­sau­ri­er­na var in­te full­vux­na ut­an sna­ra­re ”ton­å­ring­ar” och väg­de un­ge­fär 45 ki­lo.

Det nya fyn­det ger yt­ter­li­ga­re stöd för att vis­sa ar­ter av di­no­sau­ri­er var so­ci­a­la och levde i grupp.

De tre di­no­sau­ri­er­na låg i sam­ma ställ­ning som da­gens emu­er bru­kar gö­ra när de sover.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.