RELIGION?

Forskning & Framsteg - - Teknik -

Mar­tin Ljunge har till­sam­mans med en forskar­kol­le­ga ana­ly­se­rat hälso­da­ta från and­ra ge­ne­ra­tio­nens in­vand­ra­re i 30 eu­ro­pe­is­ka län­der, till­sam­mans med re­li­gi­ons­da­ta från möd­rar­nas hem­län­der från den tid de emi­gre­ra­de, of­ta fle­ra de­cen­ni­er ti­di­ga­re. Mi­gran­ter­na har i sin tur kom­mit från över hund­ra län­der, för­de­la­de över sto­ra de­lar av värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.