Så fun­kar bi­lens an­tisladd­sy­stem

Forskning & Framsteg - - Frågor + Svar - Av Anders Nils­son & Jo­han Jar­nestad

An­tisladd­sy­stem räd­dar många liv och är se­dan 2014 ob­li­ga­to­riskt på nya bi­lar i EU. Men hur vet sy­ste­met när bi­len slad­dar – och hur gör det för att hä­va slad­den? Forsk­ning & Fram­steg re­der ut. Vid en understyrd sladd tap­par fram­hju­len grep­pet vil­ket får bi­len att ro­te­ra för li­te. Fö­ra­ren vri­der rat­ten, men bi­len fort­sät­ter rakt fram el­ler sväng­er otillräckligt.

I var­je num­mer av Forsk­ning & Fram­steg för­kla­rar vi hur nå­got fe­no­men i vår var­dag fun­ge­rar. Vad vill du ve­ta näs­ta gång? Skriv till oss och be­rät­ta: fra­ga@fof.se UNDERSTYRD SLADD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.