RÄTTELSER

Forskning & Framsteg - - Läsarbrev -

Di­a­gram­met på si­dan 22 l i F&F 8/2017 vi­sar to­talt an­tal män­ni­skor som dö­dats, in­te ba­ra ci­vi­la.

Ett fel smög sig ty­värr l in i Hjärn­bruks­pro­ble­met Noll­sum­me­spel (F&F 7/2017). Med den an­giv­na kvadrat­sum­man 2017 blir det olös­ligt. Men näs­ta år – el­ler med vil­ken jämn kvadrat­sum­ma som helst – blir pro­ble­met lös­bart. Vi be­kla­gar fel­ak­tig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.