NOBEL CALLING 2018 .

Upp­lys­ning gör värl­den gott! Stock­holm 1–8 oktober

Forskning & Framsteg - - Oktober/2018 -

Årets No­bel­pris till­kän­na­ges och det vill vi fi­ra med dig! Ta del av vå­ra eve­ne­mang runt om på stan och möt in­spi­re­ran­de No­bel­pris­ta­ga­re, fram­stå­en­de fors­ka­re och mo­di­ga världs­för­bätt­ra­re. På pro­gram­met står allt från crash cour­se i årets No­bel­pris till fö­re­läs­ning av Ley­mah Gbo­wee, freds­pris­ta­ga­re 2011. Varmt väl­kom­men!

Se he­la pro­gram­met på no­bel­cal­ling.se

Pre­sen­ted by Nobel Cen­ter and fri­ends

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.