Ett ut­skri­vet öga

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 -

Fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Min­ne­so­ta har lyc­kats 3D-prin­ta ett an­tal bild­sen­so­rer på in­si­dan av en li­ten halv­klots­for­mad skål av glas. En­ligt fors­kar­na är det förs­ta ste­get mot ett konst­gjort öga. En av ut­ma­ning­ar­na var att an­vän­da 3D-skri­va­ren på en böjd yta. I näs­ta steg vill fors­kar­na öka an­ta­let bild­sen­so­rer och skri­va ut dem på ett mjukt ma­te­ri­al, som skul­le kun­na ­an­vän­das i ett rik­tigt öga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.