VAR ÅT­TON­DE PERSON ...

Forskning & Framsteg - - Intro -

... flyt­ta­de inom Sve­ri­ge un­der 2017, to­talt 1,2 mil­jo­ner per­so­ner. Den ­van­li­gas­te flytt­må­na­den är au­gusti, och läng­re ­flyt­tar – mel­lan två län – görs främst av yng­re per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.