AP­PAR SOM ...

Forskning & Framsteg - - Färre Män Blir Pappor Får Fler Att Cykla -

… styr tra­fik­lju­sen och ger grönt ljus för ­cy­klis­ter och lär sig din van­li­ga väg och kan ska­pa en grön våg.

… log­gar din väg, vil­ket ­till­sam­mans med da­ta från många and­ra ­ cy­klis­ter ger un­der­lag för tra­fik­pla­ne­ring­en.

... ger de­tal­je­ra­de ­vä­der­rap­por­ter för ­ cy­klis­ter och var­nar för till ex­em­pel regn (många ­cyklar med pa­ra­ply).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.