Vill du ock­så ve­ta mer?

Forskning & Framsteg - - Färre Män Blir Pappor Får Fler Att Cykla -

In­sti­tu­tio­nen för astronomi vid Stock­holms uni­ver­si­tet ger un­der vår­ter­mi­nen 2019 tre ori­en­te­rings­kur­ser på kvarts­fart. Fö­re­läs­ning­ar­na ge­nom­förs un­der kvälls­tid. An­mäl dig hos an­tag­ning.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.