Ast­ro­no­mis­ka världs­bil­dens ut­veck­ling, 7,5 hp

Forskning & Framsteg - - Färre Män Blir Pappor Får Fler Att Cykla -

Kur­sen be­hand­lar ast­ro­no­min fö­re gre­ker­na, gre­kisk astronomi, me­del­ti­dens astronomi, ast­ro­no­mins re­näs­sans, Ko­per­ni­kus, Bra­he, Kep­ler, Ga­li­lei, Newton m fl., samt na­tur­ve­ten­ska­pen och fi­lo­so­fin, män­ni­skans upp­fatt­ning om uni­ver­sum och ast­ro­no­mins väx­el­ver­kan med sam­häl­let. Kurs­start: ja­nu­a­ri 2019

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.