Jak­ten på det ex­ak­ta måt­tet

Forskning & Framsteg - - Kilot Är Räddat! -

När vi be­skri­ver egen­ska­per som vikt, av­stånd, tid och så vi­da­re ut­går vi från sju grund­läg­gan­de en­he­ter. De kal­las för SI- en­he­ter och in­går i det in­ter­na­tio­nel­la sy­ste­met för måt­ten­he­ter. Att kom­ma över­ens om hur en­he­ter­na ska ­de­fi­nie­ras har krävt många långa för­hand­ling­ar. Här kan du se hur de­fi­ni­tio­ner­na har ­fin­sli­pats i takt med att mät­tek­ni­ker­na har ut­veck­lats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.