Vem skul­le du kö­ra över?

Forskning & Framsteg - - Böcker -

Ska en själv­kö­ran­de bil und­vi­ka att kö­ra på en grupp fot­gäng­a­re ge­nom att sty­ra in i en vägg, så att i stäl­let bi­lens pas­sa­ge­ra­re ska­das? Här kan du tes­ta oli­ka etis­ka di­lem­man som fors­ka­re vid MIT har ska­pat. Du får hjälp att för­dju­pa di­na eg­na fun­de­ring­ar, sam­ti­digt som du hjäl­per fors­kar­na att få en bätt­re bild av hur vi människor re­so­ne­rar – på oli­ka sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.