SPELLÄGEN

En gui­de till alla oli­ka spellägen och vad de in­ne­bär.

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

Du har lad­dat ned spelet, kol­lat att kon­trol­len har bat­te­ri och är re­do at­t­panga li­te noobs, men nu mås­te du ta ett be­slut. Vil­ket spel­lä­ge vill du kö­ra?

Fort­ni­te Battle Royale har fle­ra är oli­ka spellägen. Vis­sa per­ma­nen­ta och and­ra är kom­mer och går. Här en kom­plett gui­deö­ver de oli­ka spel­lä­ge­na och vad de be­ty­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.