FÄRGBLINDHET

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

Den här in­ställ­ning­en kan va­ra till stor hjälp för spe­la­re som li­der av då­lig syn el­ler nå­gon grad av färgblindhet. På hö­ger si­da av skär­men vi­sas sex la­mor i fär­ga­de cirk­lar. Om du in­te kan se dem finns det en chans att du är färg­blind och du kan få svårt att se and­ra spe­la­re att skju­ta i mat­cher­na. Det är ju up­pen­bar­li­gen li­te av ett han­di­kapp. Blädd­ra ige­nom de oli­ka lä­ge­na för att se om det för­bätt­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.