BOOGIE BOMB

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale: Vapen Och Fällor -

Boogie Bomb är det ro­li­gas­te vap­net i he­la spelet. Istäl­let för att spränga di­na mot­stån­da­re i små­bi­tar, gör det­ta vap­net att alla spe­la­re i bom­bens om­rå­de bör­jar dan­sa i fem se­kun­der.

Du vet att du bli­vit träf­fad av en Boogie Bom om ett dans­golv dy­ker upp un­der di­na föt­ter och du blir om­gi­ven av di­sco­lam­por. Dess­utom kom­mer du att bör­ja dan­sa som en rik­tig di­scodrott­ning.

Den då­li­ga ny­he­ten är att du in­te kan an­vän­da di­na vapen över hu­vud­ta­get un­der de fem se­kund­rar­na, så du är väl­digt sår­bar. Snac­ka om ett ovär­digt sätt att dö på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.