LAUNCH PAD

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale: Vapen Och Fällor -

Launch Pad är in­te rik­tigt en fäl­la för and­ra spe­la­re, ut­an en fäl­la du kan dra nyt­ta av. Den skju­ter näm­li­gen upp dig i luf­ten och lå­ter dig svä­va ned till­ba­ka på mar­ken med hjälp av en gli­der.

Den är an­vänd­bar mot slu­tet av stri­der när spe­la­re bru­kar göm­ma sig i si­na eg­na fort. Du kan an­vän­da Launch Pad för att hop­pa in i and­ra spe­la­res fort, så att du kan över­ras­ka dem och för­sö­ka slå dem på nä­ra håll.

Du mås­te dock taj­ma di­na an­grepp med Launch Pad no­ga. Du kan in­te an­vän­da di­na vapen när du är i luf­ten, vil­ket gör dig till en väl­digt sår­bar mål­tav­la om and­ra spe­la­re får syn på dig i luf­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.