ÖV­RI­GA STÄL­LEN

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Bli En Mästare På Att Bygga -

Du be­hö­ver in­te fo­ku­se­ra allt för myc­ket på att sam­la re­sur­ser. Du kom­mer of­ta stö­ta på små hö­gar av re­sur­ser runt om på kartan. Där­för bör du all­tid ut­fors­ka alla rum i bygg­na­der­na du be­sö­ker, så att du kan pas­sa på att sam­la li­te re­sur­ser he­la ti­den.

Kis­tor är en bra käl­la till re­sur­ser. Näs­tan alla kis­tor ger dig li­te trä, sten el­ler me­tall, så att du slip­per sam­la det själv. Läm­na in­te kvar re­sur­ser­na i din bråds­ka för att ploc­ka upp vap­nen. Även om du har mas­sor av trä ti­digt un­der mat­chen kom­mer du tt be­hö­va mas­sor när cir­keln krym­per och alla bör­jar bygga enor­ma fort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.