1. UNDVIK PO­PU­LÄ­RA STÄL­LEN

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

Max­i­me­ra di­na chan­ser att över­le­va ge­nom att und­vi­ka de po­pu­lä­ra om­rå­de­na tills du är ab­so­lut tvung­en. Du har chans till stör­re be­lö­ning­ar om du lan­dar i Dusty Divot el­ler and­ra cen­tra­la de­lar av rut­ten, men ris­ken är dess­utom myc­ket stör­re att du dör un­der de förs­ta två mi­nut­rar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.