2. LAN­DA PÅ TA­KEN

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

Om du in­te är sä­ker på att en bygg­nad är tom är det nor­malt säk­rast att lan­da på ta­ket. Ris­ken är mind­re att du blir skju­ten om du in­te be­hö­ver springa upp för trap­pan el­ler in ge­nom dör­rar. Det finns dess­utom van­ligt­vis kis­tor up­pe i ta­ket, så du ökar di­na chan­ser att hitta bra vapen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.