SQUAD-TAKTIK

Du kom­mer längst med sam­ar­be­te, så bli en duk­tig lag­spe­la­re.

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

Tak­ti­ker­na du bör an­vän­da dig av när du spe­lar som en del av ett lagär väl­digt an­norlun­da från dem när du spe­lar en­sam. Lag lyc­kas väl­digt säl­lan om en per­son spe­lar själ­viskt. Om du sam­ar­be­tar med ditt lag vin­na, har du störst chans att även om di­na lag­kam­ra­ter in­te är sär­skilt duk­ti­ga!

Här är någ­ra tips på hur du spe­lar som en del av ett lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.