Så mär­ker man för­gift­ning

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

Le­ver­ska­da på grund av pa­ra­ce­ta­mol kan upp­stå an­ting­en ge­nom med­ve­ten ¸verdos el­ler f¸r h¸g be­hand­lings­dos un­der lång tid.

Vid akut f¸rgift­ning kan 20–30 ta­blet­ter ge en myc­ket svår le­ver­ska­da, ibland så svår att le­vern mås­te by­tas ut.

Vid den mer smy­gan­de va­ri­an­ten där man ta­git f¸r h¸g dos un­der läng­re tid kan 10–15 ta­blet­ter ge all­var­lig ska­da, sär­skilt om man ti­di­ga­re har en le­ver­ska­da.

I b¸rjan av en le­ver­ska­da på grund av pa­ra­ce­ta­mol får man få sym­tom. 'et är in­te f¸rrän le­vern verk­li­gen fun­ge­rar då­ligt som man mär­ker det. Man blir gul i hu­den och får gu­la ¸gon­vi­tor, uri­nen blir m¸rk­brun och avf¸ring­en kan fär­gas vit-grå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.