Fak­ta: Fem dy­ras­te konst­ver­ken

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

De fem dy­ras­te för­sälj­ning­ar­na som skett på konst­mark­na­den: 1. ”The Card Play­ers” av Paul Cé­zan­ne. Sål­des 2011 för 250 mil­jo­ner dol­lar (1,6 mil­jar­der kro­nor) av Ge­or­ge Em­bi­ri­cos till Qa­tars kung­a­fa­milj. 2. ”La Rê­ve” av Pablo Pi­cas­so. Sål­des 2013 för 155 mil­jo­ner dol­lar (1 mil­jard kro­nor) av Ste­ve Wynn. Kö­pa­re: Ste­ven A. Co­hen. 3. ”Th­ree Stu­di­es of Lu­ci­an Freud” av Fran­cis Bacon. Sål­des 2013 för 142,4 mil­jo­ner dol­lar (922 mil­jo­ner kro­nor) av Fran­ce­sco De Si­mo­ne. Kö­pa­re: Okänd. 4. ”Num­ber 5, 1948” av Jack­son Pol­lock. Sål­des 2006 av Da­vid Gef­fen för 140 mil­jo­ner dol­lar. (907 mil­jo­ner kro­nor) Kö­pa­re: Okänd. 5. ”Wo­man III” av Wil­lem De Koo­ning. Sål­des 2006 av Da­vid Gef­fen för 137.5 mil­jo­ner dol­lar (891 mil­jo­ner kro­nor) Kö­pa­re: Ste­ven Co­hen.

the­ar­twolf.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.