Kö­risk på R40 vid as­fal­te­ring

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

HÄR­RY­DA: I de­cem­ber öpp­na­des Bår­hults­mo­tet på riks­väg 40 mel­lan Land­vet­ter och Möln­lyc­ke. Från och med i mor­gon och två vec­kor fram­åt kom­mer ett sista la­ger as­falt att läg­gas ut. Det be­ty­der ökad risk för kö­er, fram­för allt på mo­tets av- och på­farts­ram­per vil­ka, un­der de­lar av as­fal­te­ring­en, helt kom­mer att stäng­as av.

ar­be­tet kom­mer att på­gå un­der vec­ka 20 och 21 mel­lan kloc­kan 07 och 16.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.