”De näs­tan ber om att bli löf­tes­bry­ta­re.”

Göteborgs-Posten - - VECKAN SOM GICK -

STATS­VE­TA­REN ELIN NAURIN, kom­men­te­rar GP:s gransk­ning av

hur S i Gö­te­borg lyc­kas hål­la si­na vallöf­ten. 2. Kän­so­samt tal. Ke­vin Du­rant ut­nämns till mest vär­de­ful­le spe­la­re i den ame­ri­kans­ka bas­ket­li­gan. I tack­ta­let be­rät­tar han om den tuf­fa upp­växt­ti­den och hyl­lar sin mam­ma som sit­ter i publi­ken. Knappt ett öga är torrt när han till slut ut­ser hen­ne till den mest vär­de­ful­le. 700 000 vis­ning­ar på tre da­gar. (Sök: Emo­tio­nal Ke­vin Du­rant).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.