”I kväll fi­rar vi ci­vi­li­sa­tio­nens tri­umf över bar­ba­ri­et”

Göteborgs-Posten - - UTLAND -

BAKIR IZETBEGOVI­C Bosnis­ka pre­si­dentrå­det MEN VIJECNICAS SJäL läm­na­de ald­rig sta­den, sa­de cel­lis­ten Vedran Smaj­lo­vic till tv-ka­na­len NBC in­för ny­in­vig­ning­en.

För två de­cen­ni­er se­dan spe­la­de han på ett le­gen­da­riskt fo­to i de ned­brun­na ru­i­ner­na.

Bild: da­dO RU­VIC

Na­tio­nal­bib­li­o­te­ket ef­ter re­no­ve­ring­en 2014 och ef­ter gra­nat­be­skjut­ning i au­gusti 1992.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.