DA­GENS NAMN

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Märta är en forn­svensk form av Mar­ga­reta som i sin tur är av gre­kiskt ur­sprung och be­ty­der pär­la. An­ta­let namn­bä­ra­re är runt 34 200, om­kring 17 700 har det som till­tals­namn. Mä­rit är en si­do­form till Märta och bör­ja­de an­vän­das på 1890-ta­let. Det är ett myc­ket ovan­ligt namn. An­ta­let namn­bä­ra­re är runt 1 900, om­kring 800 har det som till­tals­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.