Sön'agSkrySSet • nr 2630

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Gör så här: 1. Lös krys­set och fyll i bok­stä­ver­na i de num­re­ra­de ru­tor­na till hö­ger. 2. Fyll i mot­sva­ran­de siff­ra un­der bok­sta­ven = lös­nings­ko­den. Lös­ning­en kan ring­as el­ler sms:as in till mid­natt nat­ten mel­lan ons­dag och tors­dag. Så här sva­rar du via knapp­te­le­fon: 1. Ring 0944-114 90 02. 2. Knappa in korsords­num­mer (2630) och där­ef­ter den sex­siff­ri­ga lös­nings­ko­den. Du be­hö­ver in­te upp­ge ditt te­le­fon­num­mer – det re­gi­stre­ras au­to­ma­tiskt. Så här sva­rar du via sms: Skriv WKS 2630 lös­nings­ko­den. Ex­em­pel: WKS 2630 123456. Glöm in­te mel­lansla­gen. Skic­ka till 72790. Pris per sam­tal och sms: 6 kr. Tek­nis­ka pro­blem: sup­port@wordex.se. Vins­ter: En vin­na­re får fem triss­lot­ter, en vin­na­re får tre lot­ter och tio vin­na­re får en lott var. Ål­ders­gräns för lot­ter är 18 år. Lös­ning och vin­na­re: Pub­li­ce­ras näs­ta söndag. Byt till siff­ror: å-ä-ö = 1, A-B-C = 2, D-E-F = 3, G-H-I = 4, J-K-L = 5, M-N-O = 6, P-Q-R-S = 7, T-U-V = 8, W-X-Y-Z =9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.