”Kri­ti­ken är be­fo­gad, jag bor­de ha gjort fler mål. Jag ser mig som den spe­la­ren som ska gö­ra mål.”

Göteborgs-Posten - - GP SPORT - MALIN JONSON

RO­BIN SÖ­DER HAN VILL SE ett mer va­ri­e­rat an­falls­spel från sitt lag i kväll och att IFK lyc­kas spe­la mer eta­ble­rat an­falls­spel hög­re upp i pla­nen. Sö­der får kla­ra sig ut­an nya par­häs­ten Las­se Vi­be mot Öre­bro, men dansken är på väg till­ba­ka. I går gjor­de han en mr-un­der­sök­ning för att få en be­kräf­tel­se på att brist­ning­en i lå­ret är läkt och Vi­be räk­nar med full trä­ning till veckan och spel mot Djur­går­den i näs­ta match.

– Jag tror in­te det blir 90 mi­nu­ter men jag hop­pas att jag kan va­ra så pass skick­lig på trä­ning­ar­na till veckan, så jag kan få spe­la så myc­ket jag kla­rar, sä­ger Las­se Vi­be.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.