Star­t­ord­ning i Spa­ni­ens GP

Göteborgs-Posten - - SPORTEN - TT

1) Ha­mil­ton, Mer­ce­des, 2) Ros­berg, d:o 3) Ric­ci­ar­do, Red Bull, 4) Bot­tas, Wil­li­ams, 5) Gro­sjean, Lo­tus, 6) Rä­ik­kö­nen, Fer­ra­ri, 7) Alon­so, Fer­ra­ri, 8) But­ton, McLa­ren, 9) Mas­sa, Wil­li­ams, 10) Vet­tel, Red Bull, 11) Hül­ken­berg, For­ce In­dia, 12) Pé­rez, For­ce In­dia, 13) Kvy­at, To­ro Ros­so, 14) Gu­tiér­rez, Sau­ber, 15) Mag­nus­sen, McLa­ren, 16) Su­til, Sau­ber, 17) Chil­ton, Ma­rus­sia, 18) Bi­an­chi, Ma­rus­sia, 19) Erics­son, Ca­ter­ham, 20) Ko­bay­ashi, d:o, 21) Mal­do­na­do, Lo­tus, 22) Verg­ne, To­ro Ros­so. (TT)

Via­sat Mo­tor 13.30. TO­RO ROSSOS Je­an-Éric Verg­ne ha­de 16:e bäs­ta tid, men star­tar sist ef­tersom han tap­pa­de ett hjul un­der fre­da­gens trä­ning. Fö­re Verg­ne star­tar Lo­tus­fö­ra­ren Pas­tor Mal­do­na­do, som kra­scha­de in i en vägg re­dan un­der kva­lets and­ra varv.

Snab­bast var åter­i­gen brit­ten Lewis Ha­mil­ton, tätt följd av sin stall­kam­rat, VM-le­da­ren Ni­co Ros­berg. Mer­ce­des­du­on har va­rit över­läg­sen hit­tills i år och slu­tat et­ta och tvåa i samt­li­ga lopp förutom i Austra­li­en, där Ha­mil­ton bröt.

Nöjd i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.