”Jag tror att det med det nya upp­läg­get kom­mer att bli en rik­tigt spek­ta­ku­lär sä­song”

Göteborgs-Posten - - SPORTEN - PE­TER WIK­STRÖM

FREDRIK LARS­SON LE­DER STCC på 55 poäng ef­ter den förs­ta hel­gen av sex, fy­ra poäng fö­re Ek­blom och 23 fö­re Göransson. Nya reg­ler in­ne­bär om­vänd star­t­ord­ning i heat 1 för kva­lets tio förs­ta. Ett så kal­lat su­per­po­le FREDRIK LARS­SON,

som le­der STCC främ­re stöt­fång­a­ren kör­de prin­sen vi­da­re någ­ra varv in­nan han snur­ra­de och där­ef­ter tving­a­des bry­ta för gott.

– Det var tajt och många som vil­le om och var på varand­ra, sa­de en oskadd prins om till­bu­den. be­stäm­mer star­t­ord­ning­en i heat 2, med snab­bast först.

– En mäs­ter­skaps­led­ning känns all­tid bra även om jag mås­te er­kän­na att det ha­de va­rit kul att stå överst på pal­len i dag. Jag är super­nöjd med hel­gen och det här är en guld­start, sa­de Lars­son till STCC:s hem­si­da.

– Jag tror att det med det nya täv­lings­upp­läg­get kom­mer att bli en rik­tigt spek­ta­ku­lär sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.