”Jag blev svårt sjuk i po­lio och lä­kar­na sa att jag in­te skul­le kun­na gå. Ge mig en bil­jett så ska jag vi­sa de jäv­lar­na.”

Göteborgs-Posten - - SPORTEN - ERIC HIL­MERS­SON

MA­DE­LE­I­NE SELLIN som vun­nit en start­plats

till Gö­te­borgsvar­vet

Oscar får chan­sen till ett frid­fullt Varv. Även om det blir ”en aning” mer folk än på de van­li­ga run­dor­na.

– Jag bor på Bang­a­tan, så Slotts­sko­gen är min hem­ma­plan. Det är svårt att in­te täv­la när man är van vid det se­dan länge, men nu har jag lärt mig det, sä­ger Oscar.

Han har sprung­it Var­vet på 1,17 som bäst – och tän­ker ab­so­lut in­te för­sö­ka slå det re­kor­det. JO­A­KIM TAXÉN har haft ett tufft år – på sitt sätt: ”Hej herr sju se­kun­der, kul att se dej! Den häls­ning­en har jag fått av min svärmor se­dan hon för­ra året slog mig med sju se­kun­der. Full­kom­ligt för­ödan­de för min stolt­het och mås­te åt­gär­das”.

Jo­a­kim får såklart chan­sen att ta re­vansch på sin svärmor.

– Att vin­na start­plats var ju gör­kul! Mo­ti­ve­ring­en kanske jag egent­li­gen in­te ta­lar allt­för of­ta om, men nu kanske man kan bju­da folk på ett skratt, sä­ger han. Och for­men? – Ef­ter för­ra veckan hin­der­ba­ne­lopp Toug­hest har jag fått en för­kyl­ning. Men ba­ra den för­svin­ner så har jag goda chan­ser att kun­na åter­stäl­la täv­lings­re­la­tio­nen till svärmor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.