Ju­lia Berg­gren

Göteborgs-Posten - - SPORTEN - RALF BÖR­JES­SON

Ål­der: 14 år. Bor: Ut­by. Fa­milj: Mam­ma, pap­pa och tre sys­kon. Sko­la: Sam­sko­lan, åk 8. Sport: Ka­ra­te, di­sci­pli­nen ku­mite (figh­ting). Klubb: Frölun­da Ka­ra­teklubb. Främs­ta me­ri­ter: Brons i Du­bai In­ter­na­tio­nal Ka­ra­te Open i ja­nu­a­ri 2014, dubb­la sil­ver i 5th World Sho­to­kan VM i Pristi­na, Ko­so­vo i april 2014. hon ut­vi­sad re­dan förs­ta mat­chen för att hon ha­de träf­fat för hårt (!).

Ju­lia täv­lar i den tyngs­ta ka­dett­klas­sen, + 54 ki­lo, och är ute ef­ter att ta re­vansch när näs­ta SM av­görs i de­cem­ber må­nad.

– Vi är fle­ra tje­jer som kan ta me­dalj, jag är en av dem, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.