Isak Stax­äng

Göteborgs-Posten - - SPORTEN - FREDRIK JANLIND

Ål­der: 18 Po­si­tion: Back Fa­milj: Mam­ma, pap­pa, sto­ra­sys­ter, två små­sys­kon och flick­vän.

Fa­vo­rit­klubb: ” Frölun­da, i NHL finns det fle­ra.”

Mål med hoc­keyn: ”In­nan ska­dan vil­le jag sat­sa mer, nu är det ba­ra att ta sig till­ba­ka.”

öv­rigt: Ef­ter smäl­len på Isak och To­bi­as har ishoc­key­för­bun­det ta­git fram nya di­rek­tiv. Vid var­je match som spe­las ska sjuk­vårds­ut­bil­dad per­so­nal fin­nas på plats. IN­NAN VI KLI­VER ut ge­nom yt­ter­dör­ren be­stäm­mer vi: vi ses igen till hös­ten, då Isak för­hopp­nings­vis är till­ba­ka på isen igen …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.