Allt det vi trä­nat på un­der sä­song­en föll på plats i den här mat­chen

Göteborgs-Posten - - SPORTEN - HÅ­KAN BERGHOLTZ

VEDRAN BOSNIC så när Norr­kö­ping drog ifrån till 14–7 såg allt ut att föl­ja mönst­ret.

– Jag var ald­rig oro­lig, en match är 40 mi­nu­ter, sa­de guld­trä­na­ren Vedran Bosnic som som van­ligt skrek myc­ket ut­ef­ter sid­lin­jen.

Hem­ma­la­get job­ba­de sig in mat­chen och tog led­ning­en i slu­tet av pe­ri­o­den.

I bör­jan av pe­ri­od två drog Kings sak­ta ifrån, myc­ket tack va­re si­na kor­ta­re, men snab­ba och späns­ti­ga spe­la­re.

– Vi ha­de fy­ra väx­lar till att läg­ga in. Ing­en var trött, sa­de Martin Pahlm­blad som sat­te al­la si­na tre­po­ängs­skott och to­talt 17 poäng.

Norr­kö­ping ha­de vis­ser­li­gen job­bat sig i kapp till 36–36, och 38–38 men tap­pa­de sen till 40–48.

– Vi gjor­de för många miss­tag i slu­tet av pe­ri­o­den. Det kos­ta­de oss se­gern, tyck­te trä­na­ren Paul Bur­ke. GÄS­TER­NA MED SI­NA jät­tar på över två me­ter ha­de svårt att hit­ta ige­nom Sö­der­täl­jes tä­ta för­svar. Och när Sö­der­täl­je sköt he­la 58 pro­cent på tre­or­na kun­de man öka på till 65–54 in­för sista pe­ri­o­den.

– Allt det vi trä­nat på un­der sä­song­en föll på plats i den här mat­chen, tyck­te Bosnic.

Norr­kö­ping fick till slut stopp på de kor­ta spe­lar­na men när­ma­re än 69–73 kom man in­te. John Ro­ber­sons trea till 80–69 med 2.30 kvar var spi­ken i kis­tan.

– Vi för­lo­ra­de in­te SM-gul­det i dag, vi skul­le ha av­gjort i match sex i Norr­kö­ping, tyck­te Paul Bur­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.