STA­DEN PÅ­VER­KAR VÅRT KLI­MAT

Göteborgs-Posten - - GP KULTUR -

Ny forsk­ning vi­sar att när Gö­te­borg för­tä­tas är det vik­tigt att pla­ne­ra för ett bra stads­kli­mat. Träd och an­nan grönska till­sam­mans med la­gom höga hus ger ett be­hag­ligt mikrokli­mat och en triv­sam stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.