Nin­ten­do pla­ne­rar ny hård­va­ra

Göteborgs-Posten - - KULTUR -

Nin­ten­do pla­ne­rar att släp­pa en ny sorts spel­kon­sol och mjuk­va­ra till “kom­man­de mark­na­der” så ti­digt som näs­ta år. Ex­akt vad för spel el­ler vil­ka ”kom­man­de mark­na­der” det hand­lar om är oklart. Nin­ten­dos VD Sa­to­ru Iwa­ta sä­ger i en intervju med Reu­ters att Nin­ten­do tän­ker ut­veck­la hård­va­ra och spel rik­ta­de till lå­gin­komst­ta­ga­re med mind­re er­fa­ren­het av spel.

Des­tiny dy­ras­te spe­let nå­gon­sin

I en intervju med Reu­ters av­slö­ja­de Acti­vi­sions VD Bob­by Ko­tick att fö­re­ta­get spen­de­rat he­la 500 mil­jo­ner dol­lar på att se till att Des­tiny blir en suc­cé. Se­dan ti­di­ga­re har det va­rit känt att fö­re­ta­get gett ut­veck­la­ren Bungie ett ti­o­års­kon­trakt för att ha full kon­troll över det nya ac­tion­spe­let. För att sät­ta det he­la i per­spek­tiv så kos­ta­de Grand Theft Au­to V, ti­der­nas näst dy­ras­te spel, 265 mil­jo­ner att ut­veck­la.

Shaq-Fu 2 blir verk­lig­het

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.